Posts tagged: wózki widłowe

wózki widłowe

wózki widłowe Linde, części do wózków widłowych. Wózek widłowy jest niewielki, ale jednocześnie bardzo masywny. Musi być nieduży, aby bez problemu poruszać się między ciasnymi regałami w magazynach czy centrach logistycznych. Musi być masywny, aby móc podnieść kilka ton towarów. Budowa wózka jest bardzo skomplikowana, dlatego też jego właściwe użytkowanie jest bardzo ważne dla utrzymania go w ciągłym pogotowiu. Każdy wózek musi systematycznie przechodzić badania kontrolne, a przy nawet najdrobniejszym zanotowanym problemie być poddawany drobiazgowej kontroli. Wszystko po to, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa jego użytkownikom. Ponadto systematyczne kontrole i przeglądy pozwalają obniżyć koszty użytkowania wózka widłowego. Zabrudzony układ zasilania powoduje podwyższone zużycie paliwa. Zużycie innych elementów także przyczynia się do zmniejszenia siły nośnej wózka lub zmniejszenia bezpieczeństwa jego użytkowania. Nie warto skąpić na przeglądach wózka, gdyż może to nie wyjść firmie na dobre. Na wypadek kontroli przedsiębiorstwo może otrzymać surowe kary, a w najgorszym wypadku, czyli gdy zdarzy się jakieś nieszczęście na niezbadanym wózku, kary będą jeszcze sroższe. Polska ma do wykorzystania niemal siedemdziesiąt miliardów euro w ramach przyznanych przez Wspólnotę funduszy unijnych. Dotacje unijne przeznaczone są na znaczące inwestycje infrastrukturalne, związane z ochroną środowiska, kursami miękkimi, a także inwestycjami w przedsiębiorstwach. W ramach funduszy unijnych możliwe jest zakupienie środków trwałych, a w związku z tym również kupno wózka widłowego. Jednak zakup ten jest możliwy tylko po spełnieniu kilku obowiązkowych warunków. Przede wszystkim projektodawca nie może być z branży transportowej. Wózek, jako środek transportu powinien zaliczać się do konkretnego rodzaju klasyfikacji środków trwałych. Ponadto wózki widłowe muszą służyć tylko i wyłącznie do celów założonych w projekcie, a także będzie on konieczny do osiągnięcia celów zapisanych w projekcie. Należy orientować się, że fundusze unijne działają na zasadzie refundacji, czyli Unia Europejska zwraca tylko określony procent poniesionych kosztów. W zależności od lokalizacji inwestycji oraz programu będzie to dwadzieścia lub nawet pięćdziesiąt procent. Pozostałą część kosztów musimy ponieść z własnych pieniędzy.